Dữ liệu Ẩn

Công cụ để nắm vững mật khẩu của bạn

 • Dữ liệu Ẩn là một trình quản lý mật khẩu hiện đại an toàn hoạt động với iPhone, iPad, Apple Watch và Mac.
 • Dữ liệu Ẩn bảo vệ và quản lý an toàn tất cả dữ liệu mật khẩu của bạn bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh hiện đại (AES-256).
 • Dữ liệu Ẩn lưu giữ tất cả dữ liệu và thông tin mật khẩu của bạn trên thiết bị của bạn, không phải máy chủ.
 • Với Dữ liệu Ẩn, bạn chỉ cần nhớ mật khẩu đăng nhập ứng dụng chính thay vì cố gắng nhớ nhiều mật khẩu và thông tin người dùng. Bạn cũng có thể sử dụng Touch ID hoặc Face ID để đăng nhập ứng dụng.

Các thiết bị

iPad

iPhone

Mac

Apple Watch

Đặc điểm

Các tính năng cơ bản (không cần mua)

 • Không cần mua hàng, bạn có thể tải xuống và sử dụng Dữ liệu Ẩn trên tất cả iPhone, iPad và Mac của mình. Tuy nhiên, để đồng bộ hóa nội dung trên các thiết bị, sao lưu và khôi phục, nhập và xuất cũng như sử dụng với Apple Watch thì cần phải mua.
 • Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các mục trong hai cấp thư mục: nhóm và danh mục.
 • Các mục chứa thông tin chi tiết như tên người dùng, mật khẩu và số tài khoản trong hồ sơ và ghi chú của nó.
 • Bất kỳ số lượng mục có thể được thêm vào mỗi danh mục. Bất kỳ số lượng bản ghi có thể được thêm vào mỗi mục.
 • Để giúp cung cấp bảo mật khi sử dụng Dữ liệu Ẩn trong một khu vực công cộng, các mục nhập và ghi chú có thể được che giấu, trên toàn ứng dụng hoặc riêng lẻ.
 • Đối với một mục đã chọn, các ghi chú và hồ sơ của nó có thể được sao chép hoặc che khuất khỏi chế độ xem.
 • Khi ở chế độ chỉnh sửa, các bản ghi có thể được tạo, sửa đổi, sắp xếp lại hoặc xóa. Các mục có thể được đổi tên. Nhóm và Danh mục có thể được tạo hoặc chọn lại.
 • Nhóm và Danh mục có thể được tạo hoặc chọn lại. Tạo, đổi tên hoặc xóa nhóm hoặc danh mục. Di chuyển danh mục sang nhóm khác hoặc nhiều mục sang danh mục khác. Một cách tuyệt vời để sắp xếp dữ liệu của bạn sau khi nhập từ một ứng dụng quản lý mật khẩu khác.
 • Các mục cụ thể có thể được tìm thấy bằng cách mở rộng nhóm và danh mục hoặc bằng cách tìm kiếm.

Với giao dịch mua, Dữ liệu Ẩn có thể:

 • Đồng bộ hóa tất cả dữ liệu mật khẩu của bạn một cách an toàn trên các thiết bị Apple của bạn thông qua iCloud.
 • Lưu các tệp sao lưu được mã hóa của cơ sở dữ liệu trên thiết bị của bạn hoặc iCloud Drive và khôi phục cơ sở dữ liệu từ các tệp đó trên bất kỳ thiết bị nào của bạn.
 • Nhập tệp dữ liệu định dạng CSV từ các trình quản lý mật khẩu khác: 1Password, BitWarden, LastPass, Keeper hoặc DataVault.
 • Xuất nội dung cơ sở dữ liệu sang tệp CSV không được mã hóa.
 • Tạo mật khẩu thứ hai cho người đáng tin cậy để truy cập Dữ liệu Ẩn trong trường hợp quên mật khẩu chính hoặc trong trường hợp khẩn cấp.
 • Hiển thị nội dung cơ sở dữ liệu bằng Dữ liệu Ẩn trên Apple Watch.
 • Dữ liệu Ẩn ở chế độ chỉ đọc trên Apple Watch và truy xuất nội dung cơ sở dữ liệu của nó từ các thiết bị khác của bạn.
 • Dữ liệu Ẩn trên Apple Watch sẽ yêu cầu mã pin để đăng nhập. Mã pin đó được tạo và quản lý trên Dữ liệu Ẩn cho iPhone, iPad hoặc Mac. Bạn có thể thay đổi mã pin, thay đổi độ dài của mã pin và đặt số lần đăng nhập không thành công tối đa trước khi Dữ liệu Ẩn sẽ khóa trên Apple Watch. Bạn có thể xóa khóa ứng dụng Dữ liệu bị che giấu trên Apple Watch khỏi Dữ liệu bị che giấu trên iPhone, iPad hoặc máy Mac.